Hvad koster det egentlig at efterisolere?

Priseksempel på loftisolering

Loftisolering af 140 m2, montering af vindplader, ny gangbro, kant om loftlem, indblæsning af 150 mm ny isolering 15.260 kr alt inkl.

Priser pr m2 alt inkl. med indblæsning af enten Knauf eller Papiruld:

    • Indblæsning af 150 mm 109 kr
    • Indblæsning af 200 mm 119 kr
    • Indblæsning af 250 mm 129 kr
    • Indblæsning af 300 mm 139 kr

Priserne er fratrukket energitilskuddet.

koster_img1

 

Priseksempel på hulmursisolering

Efterfyldning af ’60-’70’er hus på 140m2.

    • Pris KUN 59,- kr pr m2 alt inkl.

– prisen dækker alle omkostninger ved en efterfyldning!

koster_img2

Hvad vil det betyde i årlige besparelser?

Den årlige besparelse på energiregningen vil ligge på 76,50 kr. pr. m², og det svarer til en årlig besparelse på 5.355 kr. Investeringen vil være tjent ind på lidt over to år, og efter 10 år vil den skattefrie gevinst være over 43.550 kr.

Den skattefrie gevinst vil ligge på knap 85.400 kr efter 10 år.
Det er mere end tre gange den investering, man foretog ved at efterisolere. Og så er der også lige den værdistigning, huset er blevet tilført i kraft af efterisoleringen. Herudover er det værd at nævne værdistigningen, som huset er blevet tilført i kraft af efterisoleringen.

* Beregningerne tager udgangspunkt i Energistyrelsens tal baseret på opvarmning.